Smuteční skladby - vážná hudba
 
č. 1 - Ave Maria                    F. Schubert                 housle - orchestr
č. 2 - Ave Maria                     F. Schubert                 zpěv
č. 3 - Ave Maria                    Ch. Ground                 zpěv – housle - orchestr
č. 4 - Nabucco                        G. Verdi                      zpěv-orchestr
č. 5 - Nabucco                        G. Verdi                      varhany
č. 6   - Bilitis                            Fr. Lai                         housle – orchestr
č. 7 - Snění                              R. Schumann              housle - doprovod
č. 8 - Když mě stará matka     A. Dvořák                   housle - doprovod
č. 9 - Largo                             A. Dvořák                    housle - doprovod
č.10 - Adagio                           B. Marcelo                   housle - doprovod
č.11 -  Air                                 J.S. Bach                     housle - doprovod
č.12 - Ave Verum                    W.A.Mozart                 housle - doprovod
č.13 - Largo /Ambra/             G.F. Handel                 housle - doprovod
č.14 - Grave                             J. Benda                      housle - doprovod
č.15 - Humoreska                    A. Dvořák                   housle - doprovod
č.16 - Zastaveníčko                  F. Schubert                 housle - doprovod
č.17 - Poem                              Z. Fibich                     housle - doprovod 
č.18 - Barcarolle                      P.I.Čajkovskij             housle - harfa
č.19 - Vyznání lásky                 F. Chopin                    housle - doprovod
č.20 - Alžbětinská serenáda      R. Binge
č.22 - Koncert B-moll              P.I.Čajkovskij             zpěv - duet
č.23 - Sárí mládnout smíš        G. Donizzeti                zpěv – J.Černý
č.24 - Co vzít, co dát                F. Chopin                    zpěv - J.Černý
č.25 - Poutník /Largo/             A.Dvořák                    zpěv - J.Černý
č.26 - Zpívám Amore               F.Schubert                   zpěv - J.Černý
             /Zastaveníčko/
č.27 - Z lásky cítím růže           G.F. Handel           zpěv - K.Gott + Urbanová
č.28 - The Chamber                                      rackové + tlumený sborový zpěv
č.29 - Píseň beze slov               Mandelssonn                 housle - orchestr
č.30 - Píseň lásky                      J.Suk                             housle - orchestr
č.31 - Plasis damour                  G.P.Martini                  housle - klavír
č.32 - Come Holy spirit             J.M.Talbot                   zpěv - anglicky
č.34 - Ave Maria                       F.Schubert                   zpěv - latinsky – Černý
č.35 - Indiánská píseň lásky       F. Friml                        zpěv – duet
 
 
Banner