Postup při úmrtí

Úmrtí doma


V první řadě je nutno zavolat lékaře (tel.: 155), který provede ohledání zesnulého a vystaví list o prohlídce (ohledací list). Poté volejte naší pohřební službu, která zajistí výjezd pohřebního vozu. Na telefonním čísle 777 099 555 se dozvíte všechny potřebné informace, jak dále postupovat. Osádka pohřebního vozu Vám u Vás doma sdělí všechny potřebné údaje a předá Vám leták, na kterém je shrnut kompletní postup, který je třeba učinit při zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Dále je nutné navštívit naší provozovnu a sjednat zajištění pohřbu.

 

Úmrtí v nemocnici, či jiném zdravotním zařízení

 

V případě, že dojde k úmrtí v nemocnici, LDN, nebo domově důchodců provede ohledání zesnulého příslušný ošetřující lékař, který zároveň vystaví ohledací list. Pracovníci zdravotnického či sociálního zařízení zajistí, aby se o úmrtí dozvěděli rodinní příslušníci. V tomto případě stačí, pokud nás budete kontaktovat na telefonním čísle 777 099 555 a naše pohřební služba již zajistí vše, přesně dle Vašich instrukcí.

 

Pozn.: Výběr konkrétní pohřební služby je čistě Vaší privátní volbou. Není možné, aby Vám pracovníci příslušného zařízení doporučovali pouze jedinou konkrétní pohřební službu. Jakékoli provedené úkony jiné pohřební služby nejsou pro Vás závazné. Pokud se rozhodnete pro naší pohřební službu, zajistíme, aby případné náklady, které vznikly jiné pohřební službě, byly přeúčtovány na nás.

 

Jak sjednat smuteční obřad, či pohřeb?

 

Sjednání pohřbu na naší provozovně

Pokud se rozhodnete sjednat pohřeb na naší provozovně, jsme Vám k dispozici každý pracovní den v době od 8:00 do 16:00 na našich pobočkách (kontakty). Na místě s Vámi sepíšeme objednávku, na počkání Vám zhotovíme parte a domluvíme vše potřebné dle Vašich instrukcí.

 

 

 

Sjednání pohřbu přes internet (pohřeb bez obřadu)

Na našich webových stránkách lze sjednat v menu  - pohřeb bez obřadu

Tato objednávka není závazná. Potvrzuje se až při telefonické nebo osobní dohodě, kde budete seznámeni s cenou a podmínkami této služby. Ze zákona nesmíme uvádět ceny na našich webových stránkách.

 

 

 

 
 
Banner