Poradna

 

P O K Y N Y  P R O  P O Z Ů S T A L É

 

Za 10 dnů po pohřbu musí objednavatel na matriku ohledně ÚMRTNÍHO LISTU . V případě úmrtí manžela/ky/ si vyzvednete žádost o nový Občanský průkaz. Úmrtní list obdrží pouze přímí příbuzní-manžel/ ka/, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata a pravnoučata. Podle zák. o matrikách č.301/2000 Sb., §8.

ÚŘEDNÍ HODINY : pondělí a středa : 8.00 – 11.45 13.00 - 17.00

ostatní dny : 8.00 - 11.45 13.00 - 14.30

 

DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ ÚMRTNÍHO LISTU :

  • občanský průkaz zesnulé/ho/

  • občanský průkaz objednavatele/ky/ pohřbu + rodný list-stačí fotokopie

  • pokud se jedná o syna, dceru, vnuka, pravnuka musí být ještě rodný list matky nebo otce – podle toho, zda zemřelý je babička nebo děda

  • občanský průkaz manžela/ky/

  • rodný list zesnulé/ho/

  • oddací list

  • fakturu o zaplacení pohřbu - konečná faktura

 

VYŘÍZENÍ DŮCHODU : Sociální zabezpečení Teplice – Trnovany, Přítkovská ul. /u Angru/ Úřední hodiny :

Pondělí a středa: 8.00 - 17.00 hod.

Úterý a čtvrtek: 8.00 - 14.00 hod.

Pátek: 8.00 - 13.00 hod.

 

DOKLAD O ZPOPELNĚNÍ a URNU S OSTATKY SI VYZVEDNE :

- objednavatel/ka/ pohřbu - s konečnou fakturou, nebo objednávkou a dokladem o zaplacení /NE OFOCENÉ/ s těmito doklady může přijít i osoba pověřená objednavatelem/kou/ pohřbu.

URNA s ostatky bude na PÚ za 3 týdny od pohřbu. Pokud není pohřeb, tak za 3 týdny od sjednání.

V případě pojištění nebo Spolku přátel žehu, je nutno se dostavit do pojišťovny s konečnou fa, úmrtním listem a poslední platbou nebo průkazem spolku žehu.

 

 

Nárok na státní příspěvek 5.000.-Kč - pouze v případě:

------------------------------------------------------------------------------------------

- úmrtí nezaopatřeného dítěte - tzn. studující do 26ti let

- úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte – tzn. studující do 26ti let

doklady potřebné k vyřízení : úmrtní list, konečná faktura, OP, v případě zpopelnění Doklad o zpopelnění-tento dostanete na Pohřebním ústavu asi tak za 3 týdny, potvrzení o studiu.

 

Doklady potřebné pro Okresní správu sociálního zabezpečení k vyřízení důchodu po úmrtí - pro důchodce:

- poslední důchodový výměr obou manželů

- občanský průkaz žadatele

- úmrtní list zesnulé/ho/

- oddací list

 

Doklady potřebné pro Okresní správu sociálního zabezpečení k vyřízení důchodu po úmrtí - pro pracující, nejsou-li v důchodu

- doklad o zaměstnání

- doklad o studiu

- občanský průkaz žadatele

- oddací list

- úmrtní list zesnulé/ho

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

internetová adresa: http://www.coi.cz 

 
 
Banner