Smuteční skladby národní a populární
č.59 - Akáty bílé                                  zpěv - duet
č.60 - Lásko bože lásko                       zpěv - J.Černý 
č.61 - Indiánská píseň lásky                 orchestr
č.62 - Už mě koně vyvádějí                 zpěv
č.63 - Dobrů noc má milá                    zpěv
č.64 - Zasviť mi ty slunko zlaté           zpěv
č.65 - Zelení hájové                             orchestr
č.66 - Holubí dům                                zpěv – J. Schelinger
č.67 - O loučení s mámou                    varhany
č.68 - Záhučaly hory                             zpěv
č.69 - Ta naše písnička česká               zpěv - duet
č.70 - Noc májová                                zpěv - duet
č.71 - Loučím se s vámi kamarádi       zpěv - duet
č.72 - Pod tou naší starou lípou            zpěv - duet
č.73 - Do lesíčka na čekanou                zpěv - duet
č.74 - Tam v krásné Šumavě                zpěv - duet
č.75 - Mamko Vám                               zpěv
č.76 - Již dozněl zvonků hlas                zpěv - hornická
č.77 - Ach synku, synku                        zpěv
č.78 - Pověz ty mě hvězdičko má          zpěv - duet /vhodné pro dítě/
č.79 - Hajej můj andílku                        zpěv               /vhodné pro dítě/
č.80 - Vltavo, Vltavo                             zpěv
č.81 - Sedí sokol na javoru                    zpěv
č.82 - V širém poli studánečka              zpěv
č.83 - Slyšíš jak zvoní                            zpěv - na závěr zvony
č.84 - Jsem Moravan                              zpěv
č.85 - Moravěnko, drahá máti                zpěv
č.86 - Loučení, loučení                          varhany
č.87 -  Již opět z věže zaznívá                 varhany - hornická
 
 
Banner