Smuteční skladby - církevní
 
č.50 - Blíž k Tobě Bože můj                         zpěv – varhany
č.51 - Mít rád bližního svého                        varhany
č.52 - Strýše má a paveza máty jsi                zpěv
č.53 - Sly o Bože modlitbu mou                    zpěv
č.54 - Hospodin jest můj pastýř                     zpěv
č.55 - Bože píseň Tvou zpívati budu             zpěv
č.56 - Slyš ó Bože volání mé                         zpěv
č.57 - Při řekách babylonských                      zpěv
č.58 - Ave Maria                                            zpěv - latinsky
 
 
Banner